Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Thúy Vân
  • Địa chỉ: 69 Chế Lan Viên, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: 2016