Project info

  • Khách hàng: Đặng Văn Nhật
  • Địa chỉ: Khu biệt thự Đa Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 510m²
  • Year: 2016