Project info

  • Khách hàng: Huỳnh Văn Kỳ
  • Địa chỉ: Lô 20-21 C13 Làng Cá, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: