Kiến trúc, nội thất & xây dựng

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành kiến trúc, nội thất và xây dựng, với hàng trăm khách hàng mỗi năm, Wonder là một công ty danh tiếng và đáng tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng tư nhân và doanh nghiệp.

Xem tất cả
Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng

399,000
Phong cách tân cổ điển

499,000
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 10tr/m² được giảm 30% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 12tr/m² được giảm 50% phí thiết kế
Hợp đồng thi công suất đầu tư > 15tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng

249,000
Phong cách tân cổ điển

299,000
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
Wonder

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

.
.

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng

249,000
Phong cách tân cổ điển

299,000
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
wonder

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

.

.

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 9tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
Wonder

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
wonder

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói đ/m²
299,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

199,000
Sân vườn, Cảnh quan
Tư vấn thiết kế nhanh

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 9tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
wonder

Hợp đồng thi công suất đầu tư > 5tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Kiến trúc đ/m²
199,000

Công trình dân dụng
Khách sạn, resort
Bar, cafe, nhà hàng
Phong cách cổ điển

120,000
Thiết kế concept
Wonder

Hợp đồng thi công thô & hoàn thiện suất đầu tư > 8tr/m² được giảm 100% phí thiết kế

Bảng vẽ Kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép xây dựng

Giám sát tác giả

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Hạng mục Hệ số
Sàn
Sàn có mái che (Gồm ban công) 1
Sàn không có mái che 0.5
Sân thượng 0.5
Mái
Mái bằng 0.5
Mái xiên 0.7
Hầm
Hầm sâu từ 1.0 m đến 1.3 m 1.5
Hầm sâu từ 1.3 m đến 1.7 m 1.7
Hầm sâu từ 1.7 m đến 2.0 m  2
Hầm sâu lớn hơn 2 mét 2.5
Móng
Móng cọc – chưa bao gồm cọc 0.35
Móng đơn 0.35
Móng băng 0.5
Móng bè 1
Sân
Sân có tường bao che 0.7
Sân không có tường bao che 0.5