Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Hoài Nam
  • Địa chỉ: Quận 2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công kiến trúc, sân vườn cảnh quan
  • Diện tích: 704.2m²
  • Year: 2020