Project info

  • Khách hàng: Hoàng Điệp Tố Trân
  • Địa chỉ: Thảo Điền, Q.2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói
  • Diện tích:
  • Year: 2016