Project info

  • Khách hàng: Mr. Tuấn
  • Địa chỉ: Garden Grove, Orange County, California, Hoa Kỳ.
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện, nội thất
  • Diện tích: 5000 m²