Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Ngọc Lâm
  • Địa chỉ: Nine South, Quận Phú Nhuận, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 260m²
  • Year: 2019