Project info

  • Khách hàng: Trịnh Hải Ưng
  • Địa chỉ: Lô số 07-08 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và nội thất
  • Year: