Project info

  • Khách hàng: Hồ Anh Sơn
  • Địa chỉ: Khu biệt thự Đảo Xanh, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: 2016