Project info

  • Khách hàng: Phạm Cao Thanh
  • Địa chỉ: P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Year: 2017