Project info

  • Khách hàng: Công ty TNHH Vạn Xuân FMCG Invesment
  • Địa chỉ: 110-112 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất, thi công hoàn thiện và nội thất
  • Year: 2018