Project info

  • Khách hàng: Đào Minh Đức
  • Địa chỉ: An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 575m²
  • Year: 2021