Project info

  • Khách hàng: Phạm Trung Hiếu
  • Địa chỉ: Melosa Khang Điền, Quận 9, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 225m²
  • Year: 2019