Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Đình Cư
  • Địa chỉ: 27 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Hội An
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Year: 2016