Project info

  • Khách hàng: Đặng Văn Nhựt
  • Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện, nội thất
  • Diện tích: 544m²
  • Năm: 2023