Project info

  • Khách hàng: Mr. Pari
  • Địa chỉ: Quận Phú Nhuận, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất, sân vườn
  • Diện tích: 940m²
  • Year: 2020