Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Địa chỉ: Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 700m²
  • Year: 2020