Project info

  • Khách hàng: Bùi Hoài Nam
  • Địa chỉ: An Phú, An Khánh, Quận 2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 388m²
  • Year: 2019