Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Bích Thuận
  • Địa chỉ: Đường Số 1, P. Long Trường, Q.9, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói và thi công
  • Diện tích: 559m²
  • Year: 2020