Project info

  • Khách hàng: HHP
  • Địa chỉ: Q.2, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói
  • Diện tích: 700m²
  • Year: 2017