Project info

  • Khách hàng: Đỗ Văn Tặng
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 3639.6m²
  • Year: 2020