Project info

  • Khách hàng: Lương Duy Phương
  • Địa chỉ: Park Riverside, Q.9, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 150m²
  • Year: 2020