Project info

  • Khách hàng: Đặng Gia Phát
  • Địa chỉ: Quận 9, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 4047m²
  • Year: 2019