Project info

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Kim Hạnh
  • Địa chỉ: Lô 07/QH01 Hà My Đông A, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công trọn gói
  • Year: 2016