Project info

  • Khách hàng: Food Court Hồng Ngự
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. An Thạnh, TP. Hồng Ngự, Đồng Tháp
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 4340m²
  • Year: 2021