Project info

  • Khách hàng: Coffee 79
  • Địa chỉ: Quận 7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 300m²
  • Year: 2019