Project info

  • Khách hàng: Monsella Lounge & Coffee
  • Địa chỉ: Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 305m²
  • Year: 2016