Project info

  • Khách hàng: Phạm Trung Hiếu
  • Địa chỉ: Quận 9, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 120m²
  • Year: 2019