Project info

  • Khách hàng: Pandora
  • Địa chỉ: Tầng thượng, tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Q.1, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo
  • Year: