Project info

  • Khách hàng: Donchicken
  • Địa chỉ: Bình Chánh, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 200m²
  • Year: 2019