Project info

  • Khách hàng: Pizza 4P’s
  • Địa chỉ: 08-10 Hoàng Văn Thụ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Year: 2016