Project info

  • Khách hàng: Nhà Hàng Tân Lập
  • Địa chỉ: 275 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế, thi công cải tạo, hoàn thiện và nội thất
  • Diện tích: 144m²
  • Năm: 2022