Project info

  • Khách hàng: Falling Star Coffee
  • Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà ACE 96 Cao Thắng, Q.3, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói, thi công hoàn thiện
  • Year: