Project info

  • Khách hàng: Don Chicken
  • Địa chỉ: 4F-56 Cresent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 114.7m²
  • Year: 2019