Project info

  • Khách hàng: Công ty TNHH TMDV Maxx Lounge
  • Địa chỉ: Tân An, Long An
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Diện tích: 530m²
  • Year: 2020