Project info

  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Du lịch và Giải trí Sky Quốc Tế
  • Địa chỉ: Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 600m²
  • Year: 2017