Project info

  • Khách hàng: Food Garden
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 1995m²
  • Year: 2020