Project info

  • Khách hàng: Puro Santo
  • Địa chỉ: Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 400m²
  • Year: 2019