Project info

  • Khách hàng: Breakfast Club
  • Địa chỉ: 33 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: 2016