Project info

  • Khách hàng: Memory Lounge
  • Địa chỉ: Bạch Đằng, Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế, thi công cải tạo, hoàn thiện và nội thất
  • Diện tích: 1000m²
  • Năm: 2021