Project info

  • Khách hàng: Beer Garden 88
  • Địa chỉ: Vũng Tàu
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 850m²
  • Year: 2019