Project info

  • Khách hàng: Ngô Bảo Thoa
  • Địa chỉ: Chung cư Bàu Cát, Đường Hồng lạc, Quận 10, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất
  • Year: