Project info

  • Khách hàng: Mimi Nguyen
  • Địa chỉ: Malaysia
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 580m²
  • Year: 2020