Project info

  • Khách hàng: Nhà hàng The Corner
  • Địa chỉ: Biên Hòa, Đồng Nai
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 80m²
  • Year: 2019