Project info

  • Khách hàng: Shooter Bar
  • Địa chỉ: 31 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo trọn gói
  • Year: