Project info

  • Khách hàng: Công ty TNHH MTV Fox Lounge
  • Địa chỉ: P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 770m²
  • Year: 2019