Project info

  • Khách hàng: Trần Thanh Hải
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích:
  • Year: 2019