Project info

  • Khách hàng: Lê Nguyên Hưng
  • Địa chỉ: Quận Tân Bình, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 227.25m²
  • Year: 2019