Project info

  • Khách hàng: Huỳnh Thị Kim Phụng
  • Địa chỉ: 47 Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP. Vĩnh Long
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 322m²
  • Year: 2021